אפשרויות השקעה במגוון פרויקטים עם בטחונות מלאים

הצטרפות לעסקת יזמות כמשקיעים

קבוצת גולדשטיין מציגה פרויקט בלעדי להשקעת נדל"ן ברחבי הארץ​ הצטרפות לעסקת יזמות כמשקיעים.

לאחר קבלת האישור ו/ התחלת הבנייה, ו/ אכלוס הנכס, פועלת קבצת גולדשטיין למימוש הזכויות והשאת הרווח למשקיע. בעסקה זו נהנים מפונטציאל גבוה, כאשר קבוצת גולדשטיין מטפלת עבורכם בכל התהליך עד למימוש.
בעסקה זו נהנים מקדימות ברווח לכל שנת השקעה + רווח בעת מימוש ההשקעה (מכירת זכויות).
באופן הזה הופכת העסקה לסוג השקעה פיננסית אך עם הביטחונות המלאים של עסקת נדל"ן.

יתרונות:

  • פוטנציאל תשואה שנתית כ-15%
  • רישום בעלות על הנכס בטאבו
  • ליווי משפטי מקיף לאורך  הליך ההשקעה והמימוש
  • מגוון השקעות בנכסים למסחר ולמגורים

 

* אין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא בקשה לקבלת הצעות בדבר אפשרות הצטרפות למאגר משקיעי קבוצת גולדשטיין. קבוצת גולדשטיין תעביר למשקיעים  מידע לגבי השקעות ספציפיות והמשקיעים יהיו רשאים להציע הצעות להצטרף אליהם, הכל בכפוף לתקנון וכללי החברה. בקשת משקיע להצטרף להשקעה מסוימת תיחשב ככזו שהתקבלה רק לאחר שהחברה חתמה על הסכם מחייב עם המשקיע. מודגש כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי, ונתוני התשואה המוצגים הם דוגמה לתשואה שנבעה למשקיעים מסוימים בקבוצה בהשקעה מסוימת בה השתתפו. אין באמור משום התחייבות של קבוצת גולדשטיין שלרשומים במאגר או למשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שצוין או בכלל, וקבוצת גולדשטיין אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות. *לפני מס ולאחר ניכוי הוצאות מכירה

 

אנא מלאו את פרטיכם ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם